close

wazup


fav score: 38
dumps
dumps faved
top dumps

contact info

bio02:12 PM Wed 10/6 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20101006/1286388752048-dumpfm-wazup-philty.gif

02:15 PM Wed 10/6 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20101006/1286388920049-dumpfm-wazup-philty1.gif

03:27 PM Tue 8/2 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20110802/1312313238853-dumpfm-wazup-webcam.jpg

03:27 PM Tue 8/2 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20110730/1312007858965-dumpfm-tardzanian-tumblr_lo746hF45v1qcbm16o1_500.gif

12:18 PM Fri 6/17 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20101005/1286322688720-dumpfm-wazup-webcam.jpg lol

12:16 PM Fri 6/17 - in dumpfm
http://dump.fm/avatars/20101005/1286323147792-dumpfm-wazup-waz.gif http://dump.fm/avatars/20101005/1286323147792-dumpfm-wazup-waz.gif http://dump.fm/avatars/20101005/1286323147792-dumpfm-wazup-waz.gif @sibling

03:31 PM Tue 8/2 - in dumpfm
ugh anonymous

1 frankhats  
03:27 PM Tue 8/2 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20110802/1312313238853-dumpfm-wazup-webcam.jpg

1 godless  
03:24 PM Tue 8/2 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20110802/1312313043655-dumpfm-wazup-LETMEJUSTGETACLOSERLOOK.PNG

1 frankhats  
12:25 PM Fri 6/17 - in dumpfm
http://images.kaneva.com/filestore0/405341/455321/waz%20up.gif

1 sibling  
12:17 PM Fri 6/17 - in dumpfm
WAZUP GUYS

1 f39320393  
02:35 PM Wed 10/6 - in dumpfm
i want to go to smoke joint

08:01 PM Tue 10/5 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20101005/1286323309562-dumpfm-wazup-waz.gif

1 hypothete  
08:00 PM Tue 10/5 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20100924/1285359571822-dumpfm-wazup-wazup.PNG

1 hypothete  
07:51 PM Tue 10/5 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20101005/1286322688720-dumpfm-wazup-webcam.jpg

1 hypothete  
04:18 PM Fri 9/24 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20100924/1285359482222-dumpfm-wazup-webcam.jpg

04:10 PM Wed 9/22 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20100922/1285186207403-dumpfm-wazup-webcam.jpg

1 f39320393  
dump.fm