close

buffalulu


fav score: 5
dumps
dumps faved
top dumps

contact info


http://syclops.tumblr.com/ https://twitter.com/#!/buffalulu


bio


Namaste. ☼☯
02:22 AM Thu 3/22 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20120322/1332397338639-dumpfm-buffalulu-tumblr_lxmj6dxJcB1qbha9co1_500.jpg

02:19 AM Thu 3/22 - in dumpfm
http://dump.fm/images/20120322/1332397154756-dumpfm-buffalulu-thm_phphp5IVz.jpg

dump.fm